Números que opten al creuer

Els números que opten al premi del creuer són els següents:

1r: 1721
2n: 1844
3r: 8314

Recordeu que hi ha un mes de temps per presentar la butlleta, es pot presentar en qualsevol moment d'aquest mes, i en resultarà premiada en finalitzar aquest mes per ordre de preferència la butlleta amb el primer número, la butlleta amb el segon número, cas que la primera no aparegui, o la butlleta amb el tercer número, cas que no aparegui cap de les dues primeres.

Per presentar la butlleta poden adreçar-se a Olot Viatges, a la plaça del rector Ferrer d'Olot.

El 5 d'octubre de 2015 finalitza el període de temps per presentar la butlleta, dia a partir del qual, ja no serà possible bescanviar-lo pel viatge.


Comentaris