Actuació a Ceret, a la Catalunya Nord

Diumenge dia 15-07-12 tenim actuació a Ceret amb els Angelets del Vallespir, s'ha quedat a les 3 de la tarda al "CONSUM" per anar-hi en autocar. 

Ja sabeu que quants més siguem millor.

Comentaris